320 420 768 960 1140

Front- en backend development

XD designers beschikt over meerdere front- en backend developers. Wanneer we het hebben over de 'frontend', bedoelen we eigenlijk dat deel van het web dat gebruikers van de website kunnen zien en waarmee interactie plaatsvindt. Het maken van de frontend bestaat meestal uit twee delen: het ontwerp en de frontend development.

Ontwerp

Het ontwerp en de vormgeving van de website worden uitgewerkt in ontwerpprogramma's, zoals Adobe Illustrator en Photoshop. Deze ontwerpen worden vervolgens gepresenteerd aan de klant. Vaak worden er eerst zogenaamde wireframes van de website gemaakt. Deze interactieve wireframes demonstreren de werking en structuur van de verschillende onderdelen van de website of applicatie.

Frontend development

Alles wat men ziet bij het gebruik van het web wordt opgebouwd via een combinatie van HTML, CSS en JavaScript. De browser van uw computer kan deze talen interpreteren en zo de website in beeld brengen. Denk hierbij aan zaken als lettertypen, drop-down menu's, knoppen, overgangen, sliders, contact formulieren, etc. Frontend developers werken deze onderdelen volledig uit, zodat het ontwerp zo goed mogelijk wordt weergegeven in de browser. Om dit werk efficiënter uit te voeren worden vaak frameworks toegepast zoals: Zurb Foundation, Twitter Bootstrap, jQuery en SASS.

Backend development

De backend bestaat meestal uit drie delen: een server, een applicatie en een database. Als u bijvoorbeeld online een vlucht wilt boeken of concert tickets wilt kopen, wordt er een website geopend en vindt er interactie plaats via de frontend. Zodra uw informatie is verzonden, slaat de applicatie deze op in een database op de web(site) server. Een database is eenvoudig gezegd een grote databank die draait op de server. Alle informatie blijft vervolgens op de server opgeslagen. Zodra u weer opnieuw inlogt in de applicatie kunt u dus uw gegevens weer opnieuw opvragen.

Backend developers ontwikkelen en implementeren de technologie die dit allemaal mogelijk maakt. Backend technologieën bestaan ​​meestal uit programmeertalen zoals PHP, Ruby, Python, etc. Om deze talen nog gemakkelijker te gebruiken zijn ze meestal versterkt middels frameworks zoals Silverstripe, Symphony, Drupal, Magento, Wordpress of Cake PHP. Dankzij deze frameworks kan vaak een hogere kwaliteit worden behaald in minder tijd.