320 420 768 960 1140

Interaction design

Interaction design is onmisbaar voor een effectieve (web)applicatie, omdat het een brug slaat tussen usability, interactive design, gebruiksvriendelijkheid en intuïtiviteit. Deze moderne ontwerpdiscipline houdt zich bezig met het gebied waarin mens en systeem elkaar tegenkomen en ontmoeten.

De interaction designer houdt met veel aspecten rekening in een ontwerp, maar de eindgebruiker staat vooral voorop. Het is de taak van een iteraction designer om de juiste balans te zoeken tussen de doelen van uw organisatie en de doelen van de gebruiker (uw doelgroep). Tijdens dit proces worden vragen als:

  • Wat komt waar binnen de (web)applicatie?
  • Hoe werkt het en waarom?
  • Hoe vinden onze gebruikers hun weg en hoe krijgen zij de inhoud gepresenteerd?

Door het beantwoorden van deze vragen, voordat de ontwerpers aan de slag gaan, ontstaat er een doelgericht, gebruiksvriendelijk en gestructureerd beeld van de te maken (web)applicatie.

Wireframes

Het gemaakte interactie ontwerp wordt vaak aangeboden in de vorm van wireframes. Deze dienen als bespreekdocument en bevatten het concept, de functionaliteit, de navigatie, de interactie en informatie architectuur van de (web)applicatie, zonder vormgeving. Dit zorgt er voor dat u zich als opdrachtgever nog niet bezig hoeft te houden met de vormgeving, maar zich kunt concentreren op het concept, de werking en inhoud van de (web)applicatie.

De belangrijkste reden om op deze manier te werken heeft te maken met het feit dat in dit stadium nog gemakkelijk en snel aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. In een later stadium van het project kan dit voor langere doorlooptijden en hogere kosten zorgen.

De belangrijkste voordelen van het inzetten van interaction design zijn:

  • in een korte tijd een helder beeld van het eindproduct;
  • nieuwe inzichten komen vroegtijdig aan het licht;
  • het concept is in deze fase gemakkelijk aan te passen;
  • het eindresultaat sluit goed aan bij de doelen van de klant en behoeftes van de eindgebruiker;
  • het eindproduct is gebaseerd op een fundering die de gewenste conversie mogelijk maakt.