320 420 768 960 1140

Bedrijven Spiegel

De Bedrijven Spiegel is een jaarlijks terugkomend Technisch Symposium voor studenten en bedrijven. In het verleden is ieder jaar een Oriëntatiegids uitgegeven, die landelijk werd verstuurd naar ca. 15.000 technische studenten in Nederland aan de Universiteiten van Delft, Twente, Eindhoven en Groningen. De Bedrijven Spiegel staat onder auspiciën van Delft University of Technology.

Tussen 1998 en 2011 hebben wij ieder jaar de ontwikkeling en productie van deze Oriëntatiegids verzorgd, inclusief de marketingcampagne voorafgaand aan de presentatie van het boek met als doel bedrijven en interessante sprekers te interesseren deel te nemen aan de uitgave.

Samen met de studenten van de Bedrijven Spiegel Redactie ontwikkelen wij het concept, de vormgeving en de uitwerking van de verschillende items. Drukwerkbegeleiding nemen wij voor onze rekening.

Andere koers

Sinds 2012 is de Bedrijven Spiegel van koers veranderd en is zij meegegaan met de veranderingen van deze tijd en hebben zij het concept veranderd in een eendags 'Technisch Symposium', waar studenten, bedrijven en sprekers elkaar ontmoeten. ieder jaar worden een aantal thema's gekozen waar aandacht aan besteed wordt.

De ontwikkeling van de benodigde items voor het 'Technisch Symposium' nemen ook wij weer voor onze rekening: website, programmaboekjes, vormgeving van de bedachte thema's, roll-up banners, video animaties en verdere aankleding van het 'Technisch Symposium'.

 

Bedrijven Spiegel | Binnenstad Delft

Bedrijven Spiegel Posters

Bedrijven Spiegel | Lijm & Cultuur

Bedrijven Spiegel | Technisch SYmposium

Bedrijven Spiegel website